ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3747 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.ระดับ 3

280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

 ประกอบด้วย
-ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ
-เงื่อนไขทางภาษา
-เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
      -อนุกรมและเลขเรียงลำดับ
-คณิตศาสตร์เหตุผล
-สถิติ กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล

-การสรุปความ
-อุปมาอุปมัย
-การจัดเข้าพวกและการหาตัวกลาง
-การสรุปความสั้น – ยาว

-ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
-การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำเติมลงในช่องว่าง
-การเรียงข้อความ พร้อมแนวข้อสอบ
      -การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องรัดกุมตามบริบทและความหมาย
-การสรุปความและการตีความจากข้อความที่กำหนด
-หลักการทำข้อสอบตีความ

-ความเข้าใจในการอ่านบทความสั้น
-ความเข้าใจในการอ่านบทความยาว
        *เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
*เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
-ส่วนที่ 3 ภาคภาษาอังกฤษ
-สรุปเนื้อหาหลักไวยากรณ์ที่น่าสนใจ พร้อมเจาะข้อสอบ
-ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
     
-ภาคคำศัพท์ (Vacabulary)
-ภาคการอ่านบทความ Reading Comprehension

     ราคา พิเศษ 280 บาท

    จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.