ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4485 เจาะข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

เจาะข้อสอบ
นายทหารประทวน สายงานสัสดี

ประกอบด้วย
– ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ
– ความรู้ทั่วไป – คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ครบเนื้อหา ใข้สำหรับทุกตำแหน่งที่สอบ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไปและคอมพิวเตอร์

ภายในประกอบด้วย

–  ภาคภาษาไทย

–   มาตะลุยโจทย์กันเถอะ   ชุดที่่   1
–   มาตะลุยโจทย์กันเถอะ ชุดที่่  2
–   มาตะลุยโจทย์กันเถอะ ชุดที่่ 3
– มาตะลุยโจทย์กันเถอะ ชุดที่่   4
– มาตะลุยโจทย์กันเถอะ ชุดที่่   5

ภาคภาษาอังกฤษ

–  เจาะข้อสอสบไวยากรณ์และแนวข้อสอบภาษาอังกฤษเป็นเรื่อง ๆ
–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม  ชุดที่  1
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่  2
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่  3

ภาคความรู้ทั่วไป

–  เศรษฐกิจพอเพียง
–  สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1- 11
–  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
–  อาเซียน  (ASEAN)
–  ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันอัปเดต ปี 2558
–  คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
–  แนวข้อสอบเกี่ยวกับประเทศไทย
–  แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
–  ถาม-ตอบความรู้ทั่วไป
–  แนวข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์
–  แนวข้อสอบการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป
ภาคคอมพิวเตอร์
–  แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่่ 1
– แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่่  2
– แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่่ 3

 

ราคา 250 บาท

จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.