ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3617 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

230.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
        
เจ้าพนักงานธุรการ

กรมชลประทาน

                 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

มีทั้งเนื้อหา และ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และเจาะข้อสอบ

      ในเล่มประกอบด้วย
   
      – ประวัติกรมชลประทาน
ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
–  พระราชบะญญัติการชลประทาน พ.ศ. 2485
      – สรุปข้อบัญญัติเกี่ยวกับ พรบ. การชลประทาน พ.ศ.2482
– สรุปเนื้อหากฎหมายที่่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย
      –  กฎ กระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ 2554
      – งานธุรการ
      – การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
     
–  ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
– ระบบการจัดเก็บเอกสาร
– เลขรหัสหนังสือ
– ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– ตัวอย่างการมอบหมายหรือมอบอำนาจตามกฎหมาย
– เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่  3
– เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่  4
– เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่  5
  
      – เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

– เจาะข้อสอบงานธุรการ
– เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
  – เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การชลประทาน พ.ศ. 2585

        ราคา พิเศษ 230 บาท

จัดทำโดย   ฝ่ายวิชาการ
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.