loader-image

BC-112 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 (กทม.)

230.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

ทดสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการภาษีอากร การพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้ของกรุงเทพมหานคร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ได้แก่
Δ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
Δ พระราชบัญญัติบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
Δ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
Δ พระราชบัญญัติระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล พ.ศ.2503
Δรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
Δ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
Δ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
Δ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
Δ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และระเบียบงานสารบรรณ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.