loader-image

BC-111 คู่มือ+ข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 (กทม.)

220.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
⇒ ความเป็นมาของกรุุงเทพมหานคร
⇒ ความรู้ความเ้ข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการคลังและ
กระบวนการงบประมาณ
⇒ แนวข้อสอบ การบริหารการคลัีงและกระบวนการงบประมาณ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคลัง
⇒ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และแก้ไขเพิ่มเติม
⇒ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
และแก้ไขเพิ่มเติม
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
⇒ ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาค ก.
⇒ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
⇒ พรบ.บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
⇒ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
⇒ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้ัองต้น
⇒ ภาษาไทย

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.