ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-108 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3 (กทม.)

200.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3

  ประกอบด้วย

     ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2533 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลรายงานการใช้เงินตามงบประมาณ และระเบียบงานสารบรรณ
 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.