loader-image

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม.

220.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

-กรมการพัฒนาสังคม
-การพัฒนาสังคม
–ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
–แนวคิดและกระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนา
–ทฤษฎีการพัฒนา
–แนวความคิดกระแสหลักหรือปฏิฐานนิยม (Positivism)
–ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาสังคม
–อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา
–แนวคิดและความหมายของสังคมและการพัฒนาสังคม
–ความหมายของสังคม
–ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาสังคมในประเทศไทย
–หลักการพัฒนาสังคม
–โครงการพระราชดำริศึกษากับการพัฒนายั่งยืน
–การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
-นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
-ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาสังคม ปี 2551 – 2554
-กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม
–พระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บ้านและสังคมเมืองแห่งชาติ
พ.ศ.2547
–พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537
–พรฎ.แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาสังคม กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2535
-แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 2
-แนวข้อสอบ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมชุดที่ 1
-แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมชุดที่ 2
-แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมชุดที่ 3

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.