BC-352 คู่มือ+ ข้อสอบนักวิชาการศึกษา (กทม.)

230.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ +ข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (กทม)

ประกอบด้วย

  –ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
  –กฎระเบียบเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
  –ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
–พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  –แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  –แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  –การประกันคุณภาพการศึกษา
  –การพัฒนาหลักสูตร
  –การจัดการเรียนรู้
  –การวัดและประเมินผลการศึกษา
  –การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา
  –สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงานสารบรรณ
  –แนวข้อสอบ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.