ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-316 คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ล่าสุดปี 56

240.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

-แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
-แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
-แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4
-แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5
-แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย              ชุดที่ 6
-แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย              ชุดที่ 7
-การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
-พระราชบัญญัติระเบียบกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
-พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กทม.
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-แนวข้อสอบ
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วงานสารบรรณ พ.ศ.2526
-แนวข้อสอบ
-ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.