ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-327 คัมภีร์ข้อสอบ ภาค ก. กทม. (ล่าสุดปี 56)

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

การพิจารณาข้อมูลและปริมาณ (สดมภ์) พร้อมแนวข้อสอบ
⇒การวิเคราะหืแผนภูมิเชิงตรรกศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบ
⇒การวิเคราะห์การใช้เหตุผล (ข้อมูลเพียงพอหรือไม่เพียงพอ)
⇒เงื่อนไขสัญลักษณ์ พร้อมแนวข้อสอบ
⇒เงื่อนไขสัญลักษณ์ พร้อมแนวข้อสอบ
⇒การอ่านข้อมูลจากตารางและกราฟ พร้อมแนวข้อสอบ
⇒คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมแนวข้อสอบ
⇒ภาคภาษาไทย เจาะทุกส่วนที่ออกสอบ
⇒พระราชบัญญัติระเบียบกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
⇒พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กทม.
⇒พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
⇒แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น
⇒แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิมนุษยชนหลักธรรมาภิบาล
⇒ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.