loader-image

BC-920 คู่มือ+ ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

230.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ +ข้อสอบ
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
   
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

    ประกอบด้วย


1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการเงินและบัญชี งบประมาณและการบัญชี ได้แก่ ทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
–  สรุปแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน
2 การวิเคราะห์งบการเงิน
–  แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
3 หลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น
–  แนวข้อสอบ
4 กระบวนการงบประมาณ
–  แนวข้อสอบ
5 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  แนวข้อสอบข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538
–  แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2529
–  แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533
–  แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.