loader-image

BC-4928 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ใหม่ปี 59

250.00 ฿

คู่มือ+เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-4928  คู่มือเตรียมสอบพร้อมเจาะข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบ

 •  ประวัติกรมชลประทาน  ทำเนียบผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน
 • ภารกิจ  วิสัยทัศน์  พันธิกิจกรมชลประทาน
 •  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
 • พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พ.ศ. 2485
 • สรุปข้อบัญญัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
 • พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์  พ.ศ. 2482
 • สรุปเนื้อหากฎหมายที่่เกี่ยวข้องกับอุทักภัย
 • งานธุรการ
 • การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
 • ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
 • ระบบการจัดเก็บเอกสาร
 • เลขรหัสหนังสือ
 • ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขฉบับที่ 2
 • ตัวอย่างการมอบหมายหรือมอบอำนาจตามกฎหมาย
 • เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ มีทัั้งหมด 5  ชุด
 • เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 2  ชุด
 • เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ
 • เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การกชลประทาน พ.ศ. 2585
 • ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 • เจาะข้อสอบความรู้การเงินและบัญชี
 • เจาะข้อสอลงานบุคคลและการบริหารงานบุคคล

ออกใหม่ปี 2559

จัดทำโดย……. ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.