ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4119 คู่มือ+ข้อสอบนักวิชาการสรรพากร กรมสรรพากร

270.00 ฿

นักวิชาการสรรพากร กรมสรรพากร

รหัสสินค้า: นักวิชาการสรรพากร หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
กรมสรรพากร


ประกอบด้วยสาระสำคัญข้อมูล และตัวอย่างข้อสอบลับ
ที่กำหนดในการออกสอบ

ประกอบด้วย

– ภาคที่่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
– ภาคที่่ 2 สาระสาคัญภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– ภาคที่่ 3 สาระสำคัญภาษีเงินได้นิติบุคคล
– ภาคที่่ 4 สาระสำคัญภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ภาคที่่ 5 สาระสำคัญภาษีธุรกิจเฉพาะ
– ภาคที่่ 6 สาระสำคัญอากรแสตมป์
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร
ฯลฯ ชุดที่่ 1
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร
ฯลฯ ชุดที่่ 2
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร
ฯลฯ ชุดที่่ 3

– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

 
ราคา พิเศษ 270 บาท

จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.