ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4768 เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจสายป้องกันและปราบปราม ชั้นสัญญาบัตรภายใน

299.00 ฿

รหัสสินค้า: นายร้อยตำรวจสายปราบปราม ชั้นสัญญาบัตร หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

แชร์

เจาะข้อสอบนายรัอยตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร
สายป้องกันและปราบปราม

ภายในเล่มเจาะแนวข้อสอบล่าสุด พร้อมคำเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย

– เจาะแนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– เจาะแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– เจาะแนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
– เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557

– เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงพ.ศ. 2556
– เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ และปรับปรุงฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
– เจาะแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเขิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่่ 1
– เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเขิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่่ 2
– เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเขิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่่ 3
– เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเขิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่่ 4
– เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเขิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่่ 5
– เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเขิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่่ 6
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทางด้านโครงสร้าง (Structure/Grammar) แยกเป็นเรื่อง ๆ
– เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤา ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤา ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤา ชุดที่ 3

ราคา พิเศษ 299 บาท

จัดทำโดย….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.