ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4973 คุ่มือเตรียมสอบธนาคารออมสิน ออกใหม่เจาะตรงแนวล่าสุดปี 59

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-4973

คู่มือเตรียมสอบธนาคารออมสิน ออกใหม่สด ๆ ปี 2559

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ Aptitude Test
*  ความรู้ทางด้านอนุกรมชั้นเดียว จนถึงแบบหลายชั้น พร้อมเทคนิคการคิด
–  เจาะแนวข้อสอบธนาคารออมสินอนุกรม
*  เจาะความรู้ความสามารถทั่วไป  ชุดที่่ 1
–  ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  ทุกเรื่องพร้อมเจาะข้อสอบ
–    ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์
–  การนับจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์
–  การคำนวณอายุ
–  จำนวนเสาที่ปักตามเส้น
–  ผลบวกจำนวนนับที่เรียงตามลำดับ
–  แฟกทอเรียน
–  สมการ
–  ผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
–  การหาพื้นที่่ของรูปวงกลม
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป  ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป  ชุดที่  2
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป  ชุดที่  3
*  เจาะความรู้และเทคนิคสรุปความทางตรรกศาสตร์
–  –  แบบทดสอบการสรุปความ
*  เจาะความรู้การวิเคราะห์ข้อมูล
*  เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์
*  แบบทดสอบจิตวิทยาธนาคารออมสิน  ชุดที่ 1
*  แบบทดสอบจิตวิทยาธราคารออมสิน  ชุดที่่  2
*  เจาะข้อสอบแบบเรียงลำดับ
*  เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง
*  เจาะข้อสอบแบบจัดเข้าพวกเดียวกัน
*  เจาะข้อสอบอุปมา-อุปมัย
*  เจาะข้อสอบความรู้ภาษาไทย  การอ่านจับใจความ  161  ข้อ ภาษาไทยออกเฉพาะเรื่องนี้เท่านัั้น
*  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ธนาคารออมสิน  ชุดที่ 1  60  ข้อ
*  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ธนาคารออมสิน  ชุดที่ 1  174  ข้อ

พร้อมคำเฉลยอธิบายทุกข้อ

จัดทำโดย…………ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.