loader-image

BC-4973 คุ่มือเตรียมสอบธนาคารออมสิน ออกใหม่เจาะตรงแนวล่าสุดปี 59

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-4973

คู่มือเตรียมสอบธนาคารออมสิน ออกใหม่สด ๆ ปี 2559

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ Aptitude Test
*  ความรู้ทางด้านอนุกรมชั้นเดียว จนถึงแบบหลายชั้น พร้อมเทคนิคการคิด
–  เจาะแนวข้อสอบธนาคารออมสินอนุกรม
*  เจาะความรู้ความสามารถทั่วไป  ชุดที่่ 1
–  ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  ทุกเรื่องพร้อมเจาะข้อสอบ
–    ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์
–  การนับจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์
–  การคำนวณอายุ
–  จำนวนเสาที่ปักตามเส้น
–  ผลบวกจำนวนนับที่เรียงตามลำดับ
–  แฟกทอเรียน
–  สมการ
–  ผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
–  การหาพื้นที่่ของรูปวงกลม
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป  ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป  ชุดที่  2
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป  ชุดที่  3
*  เจาะความรู้และเทคนิคสรุปความทางตรรกศาสตร์
–  –  แบบทดสอบการสรุปความ
*  เจาะความรู้การวิเคราะห์ข้อมูล
*  เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์
*  แบบทดสอบจิตวิทยาธนาคารออมสิน  ชุดที่ 1
*  แบบทดสอบจิตวิทยาธราคารออมสิน  ชุดที่่  2
*  เจาะข้อสอบแบบเรียงลำดับ
*  เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง
*  เจาะข้อสอบแบบจัดเข้าพวกเดียวกัน
*  เจาะข้อสอบอุปมา-อุปมัย
*  เจาะข้อสอบความรู้ภาษาไทย  การอ่านจับใจความ  161  ข้อ ภาษาไทยออกเฉพาะเรื่องนี้เท่านัั้น
*  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ธนาคารออมสิน  ชุดที่ 1  60  ข้อ
*  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ธนาคารออมสิน  ชุดที่ 1  174  ข้อ

พร้อมคำเฉลยอธิบายทุกข้อ

จัดทำโดย…………ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.