loader-image

BC-4959 คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล การประปานครหลวง

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-4959  คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล การประปานครหลวง

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

*  ประวัติโดยย่อ ของการประปานครหลวง

บทที่่  1  :   ภาคเนื้อหาทางวิศวกรรม
–  จรรยาบรรณวิศวกร
–  พระราชบัญญัติวิศวกร
บทที่่  2  :  ชลศาสตร์สำหรับวิศวกร
–  คุณสมบัติพื้นฐานของของไหล
–  แนวการคำนวณและหลักการของชลศาสตร์
บทที่่ 3  :  ระบบท่อความดัน
–  การแปรชนิดของการไหลในท่อชนิดต่าง ๆ
–  แนวการคำนวณและหลักการของชลศาสตร์
บทที่่ 4  :  คุณสมบัติของของเหลว
–  คุณสมบัติทั่วไปของของเหลว
–  แรงดันของของเหลวในแบบชนิดต่าง ๆ
–  เครื่องมือวัดความดันในแบบชนิดต่าง ๆ
–  หลักการต่าง ๆ  ของเครื่องมืออัดไฮดรอลิก,  แรงลอยตัว, สมการเบอร์นูลลี
บทที่  5  :  การเคลื่อนที่่ในแบบชนิดต่าง ๆ
–  การเคลื่อนที่่่ในแนวตรง/แนวดิ่ง และแบบต่าง ๆ
–  มวลแรงและกฎการเคลื่อนที่่
บทที่่ 6  :  เครื่องสูบนำ้
–  เครื่องสูบน้ำแบบชนิดต่าง ๆ
–  กฎเกณฑ์ในการเลือกขนาด/ชนิดของเครื่องสูบน้ำ
บทที่่ 7  :  สถิติพื้นฐานวิศวกรรม
–  การกระจาย  ความเบ้  ความโด่ง ตามหลักสถิติ
–  วิธีการคำนวณหาค่า Probability ใต้เส้นโค้งปกติ
–  แนวการคำนวณและหลักการของสถิติพื่นฐานวิศวกรรม
บทที่ 8  : การผลิตและการบำรุงรักษา
–  แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการผลิต
–  หลักการและความจำเป็นของการบำรุงรักษา
บทที่่ 9  :  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
–  ความปลอดภัยในการทำงานหรือความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
–  ปัญหาสาเหตุการประสบอันตรายจากการทำงาน
–  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่่ยวกับเครื่องจักรและไฟฟ้า
บทที่่ 10  :  ตะลุยโจทย์ข้อสอบพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อสอบเข้าการประปานครหลวง
–  แนวข้อสอบ  ชุดที่่ 1  พร้อมเฉลย
–  แนวข้อสอบ   ชุดที่ 2  พร้อมเฉลย

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.