BC-3174 คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3

270.00 ฿

รหัสสินค้า: ฺBC-3174 คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3 หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ.
ระดับ 3

ในเล่มเป็นการเจาะแนวข้อสอบครบทั้ง 3 วิชา คือ ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาภาษาอังกฤษ และพร้อมข้อสอบภาคสนาม เป็นเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป

– โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
– โจทย์อนุกรมตัวเลข
– โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
– โจทย์อุปมา-อุปไมย
– โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
– โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– โจทย์การสรุปเหตุผลทางตรรกศาสตร์
– โจทย์การอ่านบทความและการเข้าใจบทความ
– โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย

– โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
– โจทย์การเรียงข้อความ (การลำดับข้อความ
– ดจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (เติมคำลงในช่องว่าง)

ส่วนที่ 3 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
– โจทย์หลักไวยากรณ์ (Structure)
– โจทย์การสนทนาภาษาอังกฤษ (conversation)
– โจทย์เติมคำศัพท์ (vocabulary)
– โจทย์การอ่านบทความ (Reading Comprehension)

ราคา พิเศษ 270 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.