BC-2689 คู่มือ+ ข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป ใช้สอบทุกตำแหน่ง

240.00 ฿

BC-2689 คู่มือ+ ข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป ใช้สอบทุกตำแหน่ง

รหัสสินค้า: BC-2689 คู่มือ+ ข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป ใช้สอบทุกตำแหน่ง หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ
วิชาความรู้ทั่วไป
การประปาส่วนภูมิภาค

ใช้สอบทุกตำแหน่ง

 

ประกอบด้วย

– ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภุมิภาคและระบบประปา
– ภาคความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– ภาพมิติสัมพันธ์
– ภาคความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
– การอ่านและทำความเข้าใจบทความ
– การเลือกใช้ัคำ – กลุ่มคำ
– ภาคภาษาอังกฤษ
– เจาะแนวข้อสอบการถาม-ตอบในแต่ละสถานการณ์
– เจาะแนวข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ
– เจาะข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป ชุดที่่ 1
– เจาะข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป ชุดที่่ 2
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน

ราคา พิเศษ 260 บาท

จำหน่าย

โดย สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.