ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3631 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

250.00 ฿

BC-3631 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

รหัสสินค้า: BC-3631 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กรมชลประทาน

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ในเล่มประกอบด้วย

– ประวัติกรมชลประทาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

– แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2556-2559
– ตราสัญลักษณ์ประจำกรม
– พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
– สรุปข้อบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482
– สรุปเนื้อหากฎหมายที่่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
– เจาะข้อสอบ
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2545 และแก้ไขถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555
– เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
– ความรู้เกีี่ยวกับการบัญชีและการเงิน
– เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน 4 ชุด
เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ
สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.