loader-image

BC-0944 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

299.00 ฿

BC-0944 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสสินค้า: BC-0944 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-0944

BC-0944 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 วชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
–ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
–คณิตศาสตร์ทั่วไป
–การอุปมาอุปไมย
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
–เทคนิคการทำข้อสอบเรียงความ/เรียงประโยค
–เทคนิคการทำข้อสอบตี่ความ/สรุปความ
–การเขียนตัวสะกด
–การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
–ลักษณะข้อสอบการใช้ลักษณะนาม.
–ลักษณะข้อสอบการใช้คำเชื่อม
–การใช้สำนวนไทย
–การเรียงประโยค
–การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
–ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8
–พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8
–พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
–พรบ.เทศบาล พ.ศ.2495 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552
–พรบ.สภาตำบลและอค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
–พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
-พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
-พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
–ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ในส่วนที่ 3 ครบทุกหัวข้อ
ราคา 299 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.