ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3754 รวมแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3

270.00 ฿

BC-3754 คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด ภาค ก. ก.พ. 2559

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. เล่มเดียวครบทั้งภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ อธิบายโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ เหมาะสำหรับท่านที่เตรียมสอบภาค ก. ก.พ. ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในการสอบภาค ก. ก.พ. ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี จะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก สามารถใช้คู่มือเล่มนี้ในการเตรียมสอบได้ ยกเว้น ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาโท ที่จะมีเนื้อหาเรื่องสดมภ์ที่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตรการสอบ แต่ในการจะสอบภาค ก. ก.พ. ให้ผ่านนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนทำข้อสอบ ทำแบบทดสอบบ่อยๆ จำนวนมาก และมีความหลากหลาย ท่านที่เตรียมสอบภาค ก. ก.พ. ในระดับปริญญาโทจึงสามารถใช้คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ก.พ. เล่มนี้ในการเตรียมสอบได้ เพียงแต่ต้องอ่านเพิ่มเติมในส่วนของ ปริมาณสดมภ์

แม้ ว่าการสอบภาค ก. ก.พ. จะไม่ต้องแข่งคะแนนกับใคร แต่การที่จะต้องทำข้อสอบ 80 ข้อให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ก็จำเป็นจะต้องทำข้อสอบภาค ก. ก.พ. ให้ได้ครบทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของวิชาความสามารถทั่วไป ที่จะยากสุดๆ ในส่วนของตรรกศาสตร์ แต่จากการสอบถามผู้ที่เข้าสอบภาค ก. ก.พ. ในแต่ละปีมักจะมีปัญหาในส่วนของวิชาภาษาไทยมากกว่า ซึ่งทั้งนั้นก็สามารถขจัดปัญหาได้ด้วยการฝึกทำข้อสอบแนว ภาค ก. ก.พ. จำนวนมาก

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ก.พ. เล่มนี้ ประกอบด้วย

-ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
-โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
-โจทย์อนุกรมตัวเลข
-โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

-โจทย์อุปมา-อุปไมย
-โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
-โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
-โจทย์การสรุปเหตุผลทางตรรกศาสตร์
-โจทย์การอ่านบทความและการเข้าใจบทความ
-โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

ส่วนที่ 2 วิฃาภาษาไทย
-โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
-โจทย์การเรียงข้อความ (การลำดับข้อความ)
-โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)
ส่วนที่ 3 วิฃาภาษาอังกฤษ
-โจทย์หลักไวยากรณ์ (ภาคโครงสร้าง)
-โจทย์การสนทนา (เติมคำลงในบทสนทนา)
-โจทย์เติมคำศัพท์ (Vocabulary)
-โจทย์การอ่านบทความ (Comprehension)

ราคา พิเศษ 270 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.