ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-2535 เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ระดับ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป

280.00 ฿

BC-2535 เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ระดับ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ระดับ 3
เล่มใหม่ มีภาษาอังกฤษด้วยคะ

ในเล่มเป็นการเจาะแนวข้อสอบครบทั้ง 3 วิชา คือ ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาภาษาอังกฤษ และพร้อมข้อสอบภาคสนาม เป็นเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป

-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8

ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 6
-ปูพี้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 7
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 8
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 9

ส่วนที่ 3 เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 3
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 4
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 5

ส่วนที่ 4 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
– เจาะข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)
– ภาคการสนทนาภาษาอังกฤษ (conversation)
– ภาคคำศัพท์ (vocabulary)
– ภาคการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
ราคา พิเศษ 280 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.