ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3303 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

250.00 ฿

BC-3303 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสสินค้า: BC-3303 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-3303
คู่มือเตรียมสอบ
นักวิชาการสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์

มีทั้งเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ
ประกอบด้วย

ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประวัติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย
ความหมายของตรกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
วิธีการสหกรณ์
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่่ และอัตรากำลัง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
– พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
เจาะแนวข้อสอบ การบริหารจัดการและการบริหารธุรกิจ
– ความรู้เกี่ยวกับการบัญฃีและการเงิน
– ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค
แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
– ความรู้เกี่ยวกับการตลาด
เจาะข้อสอบแนวหลักการตลาด
– นโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
– เจาะแนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ
การเงิน การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.