loader-image

BC-4065 คู่มือ + ข้อสอบ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กศน.

250.00 ฿

ฺBC-4065  คู่มือ + ข้อสอบ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กศน.

รหัสสินค้า: ฺBC-4065 คู่มือ + ข้อสอบ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กศน. หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-4065

คู่มือ + ข้อสอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน กศน.


ประกอบด้วย

– สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุุบัน
– นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
– แผนปฏิบัติการ 4 ปี ของสำนักงาน กศน.
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– สรุปสาระสำคัญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ถาม-ตอบความรู้ทั่่วไป
– แนวข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์
– แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป
– เจาะข้อสอบภาคสนามเพิ่มเติม
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะแนวข้อสอบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

– พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
– เจาะข้อสอบ
– เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีิการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 2 ชุด
– เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2540 2 ชุด
– เจาะข้อสอบล พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 2 ชุด
– เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
– เจาะข้อสอบ

– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดยฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.