ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3211 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

250.00 ฿

BC-3211 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

รหัสสินค้า: BC-3211 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-3211 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกอบไปด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ
*  การวางแผนและโครงการ
*  ประมวลการประเมินผล
*  การจัดทำแผนกลยุทธ?์
*  การจัดทำโครงการ
*  การเขียนโครงการ
*  การติดตามและประเมินผล
*  การจัดทำเค้าโครงการประเมินผล
*  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
*  การเขียนรายงานการประเมินผล
*  การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)
*  การบริหารโครงการ  (Project Management)
*  ผู้บริหาร การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา
*  โครงการและแผนงาน
*  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
*  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
*  ประยุทธ์ นำคณะรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

*  สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – 10
–  เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 3
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 4
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 5
–  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.