loader-image

BC-5062 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

280.00 ฿

ฺBC-5062  คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

รหัสสินค้า: ฺBC-5062 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-5062  คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

 

ประกอบด้วย เนื้อหา และเจาะข้อสอบ
*   ความเป็นมาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
*  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูง
*  พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่่ 2  พ.ศ. 2551
*  กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
*  เจาะข้อสอบ พรบ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
*  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา
*  เจาะข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*  เจาะข้อสอบ พรบ.  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551
*  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 2 ชุด
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
*  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
*  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*  สรุปข่าวเหตุการณ์สำคัญและความรอบรู้ อัพเดพล่่าสุดวันทีี่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
*  เจาะข้อสอบความรู้รอบตัว
*  ข่าวร้อนล่าสุด ปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559
*  เจาะข้อสอบความรู้เหตุกา่รณ์การเมือง สังคม เศรษฐกิจในปุัจจุบัน  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบความรู้เหตุกา่รณ์การเมือง สังคม เศรษฐกิจในปุัจจุบัน  ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอบความรู้เหตุกา่รณ์การเมือง สังคม เศรษฐกิจในปุัจจุบัน  ชุดที่ 3

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.