BC-5192 คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโทนิติศาสตร์

270.00 ฿

BC-5192  คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโทนิติศาสตร์

รหัสสินค้า: BC-5192 คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโทนิติศาสตร์ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

BC-5192  คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโทนิติศาสตร์

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
1. ความหมาย
2. ระบบกฎหมาย
3. การแบ่งประเภทของกฎหมาย
4. ความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับวิชาอื่น
5. ที่มาของกฎหมาย
6. วันและขอบเขตที่กฎหมายจะใช้บังคับ
7. กฎหมายที่เป็นบทบังคับและไม่ใช้บทบังคับ
8. กฎหมายทั่วไปและกฎหมายพิเศษ
9. การตีความกฎหมาย
10. การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย

บทที่ 2  กฎหมายมหาชน
–  ประเทศไที่ใช้กฎหมายมหาชน
–  ประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะ
–  สิทธิตามกฏหมายมหาชน
–  กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่
–  กฎหมายมหาชนกับนิติรัฐ
–  บทบาทและความสำคัญของกฎหมายมหาชน
–  ประเภทนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน
–  เจาะข้อสอบกฎหมายมหาชน

บทที่ 3  สรุปย่อกฎหมายรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
–  แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ

บทที่่ 4  หลักกฎหมายปกครอง
–  หลักกฎหมายทั่วไป
–  องค์กรฝ่ายปกครอง
–  การกระทำทางปกครองที่มีผลในทางกฎหมาย
–  เจาะข้อสอบกฎหมายปกครอง

บทที่  5  สรุปกฎหมายอาญา
–  ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา
–  เจตนา
–  การสำคัญผิดในตัวตน
–  ภาคความผิด

บทที่่ 6  สรุปย่อกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา
–  แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
–  แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

–  เจาะข้อสอบเก่าการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ชุดที่่ 1
–  เจาะข้อสอบเก่าการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ชุดที่่ 2
–  เจาะข้อสอบเก่าการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ชุดที่่ 3

ราคา พิเศษ 280 บาท

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.