loader-image

BC-5314 คู่มือสอบนิติกร กรมป่าไม้

220.00 ฿

BC-5314 คู่มือสอบนิติกร กรมป่าไม้

รหัสสินค้า: BC-5314 คู่มือสอบนิติกร กรมป่าไม้ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-5314 คู่มือสอบนิติกร กรมป่าไม้

 • ประวัติความเป็นมาของกรมป่าไม้
 • นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
 • พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2525
 • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเิตมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2522
 • พระราชบัญญัติสวนป่า่ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2558
 • ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 • ระเบียบกรมป่าไม้ว่่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 • เจาะข้อสอบสำนักนายกรัฐว่าด้วยพนักงานราชการ
 • พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • เจาาะข้อสอบ
 • กฎก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
 • กฎ ก.พ. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535)  ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วส่าด้วยการเลือกข้าราฃการพลเรือนเข้าร่วมเป็น อ.ก.พ. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่่่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์
 • วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
 • เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
 • เจาะข้อสอบ พรบ ป่าไม้
 • เจาะข้อสอบพรบ ป่าสงวนแห่งชาติ
 • เจาะข้อสอบสวนป่า
Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.