ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-5383 คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน กองทัพไทย

270.00 ฿

BC-5383  คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน กองทัพไทย

รหัสสินค้า: BC-5383 คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน กองทัพไทย หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-5383  คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน กองทัพไทย

สอบกองทัพไทย ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ ความถนัด ภาษา เหตุผล มิติสัมพันธ์ และด้านการประสานสัมพันธ์ ระดับ ม.1 – ม.3  ภาษาไทย เนื้อหาระดับ ม1. -ม3.  หลักภาษา การใช้ภาษา ความเข้าภาษา การอ่านบทความ ฯลฯ  ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1 -ม.3  ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์พื้นฐาน ความเข้าใจประโยคและเนื้อเรื่องที่อ่าน การจัดประเด็นและใจความของเรื่องและบทสนทนาระดับเบื้องต้น  ความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงาน สิงแวดล้อม ประชาคมอาเซียน และค่านิยมคนไทย

  • เจาะข้อสอบด้านความถนัดและด้านคณิตศาสตร์รวม 100 ข้อ
  • เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์
  • สรุปความทางตรรกศาสตร์

ภาษาไทย

*  เจาะข้อสอบการสะกดคำ
*  การอ่านคำ
*  การใช้คำและความหมายของคำ
*  การเติมคำลงในช่องว่างให้ได้ใจความ
*  คำราชาศัพท์
*  คำและประโยค
*  โวหารภาพพจน์
*  โวหารการเขียน
*  การเรียงลำดับข้อความ
*  สำนวน สุภาษิตคำพังเพย
*  ประโยคไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
*  ทักษะการใช้ภาษา
*  การทำความเข้าใจบทความ
รวมแนวข้อสอบภาษาไทย

– เจาะข้อสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแยกเป็นเรื่อง ๆ
–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบการสนทนา
ความรู้ทั่วไป
*  ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง
*  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
*  แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ฯลฯ รวม  ชุดที่ 1
*  แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ฯลฯ รวม  ชุดที่ 2
*  แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ฯลฯ รวม  ชุดที่ 3
*  แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ฯลฯ รวม  ชุดที่ 4
*  แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ฯลฯ รวม  ชุดที่ 5

 


 


 


 


 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.