ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-5482 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กทม.

260.00 ฿

ฺBC-5482  คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กทม.

รหัสสินค้า: ฺBC-5482 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กทม. หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-5482  คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กทม.

        ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

มีทั้งเนื้อหาและเจาะข้อสอบแต่ละเรื่อง
ประกอบด้วย

1 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ
2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2548
-แนวข้อสอบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3 -ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงแบับที่ 3  พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ

4 เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 ชุด

5. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

–  เจาะข้อสอบ

6. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องรถราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4  พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบ

7. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงแบับที่่ 4  พ.ศ. 2553
-แนวข้อสอบ  2  ชุด

8.ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555
–  เจาะข้อสอบ

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.