loader-image

BC-5505 คู่มือ+ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กทม.

280.00 ฿

ฺBC-5505  คู่มือ+ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กทม.

รหัสสินค้า: ฺBC-5505 คู่มือ+ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กทม. หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-5505  คู่มือ+ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กทม.

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป ได้แก่
–  การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
–  การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น
–  การบริหารงานประชุม
–  การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น
–  การจัดระบบงาน
–  การเลขานุการเบื้องต้น
–  การจัดทำรายาน การติดตามงานและสรุปรายงาน
– งานสารสนเทศ
–  การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา

ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

  –  หลักการเขียนหนังสือราชการ
–  หลักการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
–  หลักการประสานงาน  การทำงานเป็นทีม  การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ

ส่วนที่ 3  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานตร พ.ศ. 2544
–  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะข้อสอบ พรบ
–  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
–  เจาะข้อสอบ พรบ.
–  เจาะข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม 2548
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของทางราชการ พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขฉบับที่ 2

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.