loader-image

BC-5574 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กทม.

260.00 ฿

BC-5574  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กทม.
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบภาคสนาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ิBC-5574  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กทม.

ประกอบด้วยเนือหา และเจาะข้อสอบ
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข
–  การวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น
–  ภัยคุกคามสุขภาพ
–  การควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรค
–  การสอบสวนโรค
–  การเฝ้าระวังโรค
–  การควบคุมและป้องกันโรค
–  การฟื้นฟูสุขภาพ
–  การดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
–  พฤติกรรมสุขภาพ
– ระบบบริการสาธารณสุขและการพัฒนางาน
–  การบริหารงานสาธารณสุข
–  การบริการตรวจคัดกรองความเสี่่บงด้านสุขภาพเบื้องต้น
–  การจัดทำเอกสาร/บทความทางวิชาการ
–  สื่อสุขศึกษา/การประชาสัมพันธ์ด้านสุขศึกษา
–  การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุขเพื่อสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจในสิทธิของประชาชนด้านสุขภาพ
        –  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
–  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
–  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
–  พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
+  เจาะข้อสอบภาคสนาม 3  ชุด รวม 118 ข้อ
+  สรุปสาระสำคัญที่เคยออกสอบมาแล้ว
+  เจาะข้อสอบ พรบ. สุขภาพแห่งชาติ
+  เจาะข้อสอบ พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
+  เจาะข้อสอบ พรบ. โรคติดต่อ
+  เจาะข้อสอบ พรบ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.