ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-5673 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมทรัพยสินทางปัญญา

270.00 ฿

รหัสสินค้า: BC-5673 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-5673  คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมทรัพยสินทางปัญญา
ประกอบด้วยกฏหมาย และเจาะข้อสอบ
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  59  ข้อ
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  พงศ. 2534  (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543)
*  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  41 ข้อ
*  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา  55 ข้อ
*  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*  เจาะข้อสอบกฎหมายปกครอง
–  ส่วนที่ 1  พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
–  ส่วนที่ 2  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
*  เจาะข้อสแอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข้าราชการของทางราชการ พ.ศ. 2540
*  ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
*  ข้อสอบอัตนัยเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่่น่าสนใจ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.