loader-image

BC-5673 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมทรัพยสินทางปัญญา

270.00 ฿

รหัสสินค้า: BC-5673 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-5673  คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมทรัพยสินทางปัญญา
ประกอบด้วยกฏหมาย และเจาะข้อสอบ
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  59  ข้อ
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  พงศ. 2534  (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543)
*  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  41 ข้อ
*  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา  55 ข้อ
*  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*  เจาะข้อสอบกฎหมายปกครอง
–  ส่วนที่ 1  พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
–  ส่วนที่ 2  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
*  เจาะข้อสแอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข้าราชการของทางราชการ พ.ศ. 2540
*  ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
*  ข้อสอบอัตนัยเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่่น่าสนใจ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.