loader-image

BC-5758 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และแนวข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-5758  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

ประกอบด้วยเนื้อหาและข้อสอบ

*  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
*  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี
*  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
*  พระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ. 2491 และที่แก่ไขเพิ่มเติม
*  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502
*  คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 98/2544
*  คำสังกรมสรรพากรที่ ท.ป. 99/2544
*  คำสั่งกรมสรรพากรที่่ ท.ป. 122/2545
*  คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท. 293/2550
*  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่องกำหนดแนวทางปฏิบัติงานตามาตรฐาน
*  การจัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
*  แม่บทกฎหมายมาตรฐานการสอบบัญชี
*  การจัดทำแนวการสอบบัญชี
*  หลักฐานการสอบบัญชี
*  วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี
*  การควบคุมภายใน
*  การประเมืนความเสี่ยง  (Risk Assessment)
*  การแปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเนื้อหาการตรวจสอบบัญชี
*  มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
*  พระราชบัญญัคิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
–  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543
–  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
–  แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรมจริยธรรม
–  แนวข้อสอบการบัญชี
–  แนวข้อสอบภาคสนาม
–  แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.