loader-image

BC-1001 คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-1001 คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ. และเจาะข้อสอบ
*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัคิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
*  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบ 2 ชุด
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
*  เหตุการณ์ข่าวปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*  ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
–  เจาะแนวข้อสอบการบัญชี
–  เจาะแนวข้อสอบการเงินและการบัญชี
–  เจาะแนวข้อสอบการวิเคราะห์การเงิน
*  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบ
*  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน  และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบ
*  ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
*  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502
–  เจาะข้อสอบ

ปกนี้สั่งซื้อมีแต่ดาวน์โหลด์ไฟล์เท่านั้น เป็นรูปเล่มไม่ได้จำหน่ายค่ะ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.