ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-5888 คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

280.00 ฿

มีเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-5888 คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

มีเนื้อหา พรบ และข้อสอบค่ะ

*  ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
*  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
–  เจาะข้อสอบ
*  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
*  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
*  การวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราการ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบ 2 ชุด
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร
*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตร
*  แผนพัฒนาการเกษตร  *  การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ
*  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
*  จิตวิทยาการเรียนการสอน
*  ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547
*  แนวข้อสอบเกษตรกรรม
*  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.