loader-image

BC-5918 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

270.00 ฿

มีทั้งเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-5918  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

มีเนื้อหา พ.ร.บ. และเจาะข้อสอบ

*  ประวัติกรมพัฒนาที่ดิน วิสัยทัศน์  พันธกิจ
*  ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์
*  นโยบายรัฐบาล
*  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
*  นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน
*  บทบาทหน้าที่่ภารกิจ  ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน
*  ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11ปี 2555-2559
–  เจาะข้อสอบค่านิยม บทบาทหน้าที่่ ภารกิจ และนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน
*  การศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย
*  การวิเคราะห์นโยบาย
*  แผนกลยุทธ์
*  การวางแผนเชิงกลยุทธ์
*  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
*  การจัดทำโครงการ
*  การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)
*  การบริหารโครงการ (Project Management)
*  การวางแผน
*  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
*  การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
*  การเขียนรายงานการประเมินผล
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 3

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.