ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ BC-7707

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ BC-7707

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการทรวงการต่างประเทศ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวินัยจรรยาบรรณของข้าราชการ

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.  

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.