ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ ออกใหม่ปี 2560 BC-7905

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ ออกใหม่ปี 2560 BC-7905

สารบัญ

 

+ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                   

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ

เจาะข้อสอบ งานธุรการ

*สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ

+วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ    

*วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย

*วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

*วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ

-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

          เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

          เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม                                

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.