ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ใหม่ปี 2560 BC-7981

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ใหม่ปี 2560 BC-7981

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา พ.ศ. 2550

*ประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559

แนวข้อสอบ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550

*การพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ ส่งเสริยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

*การวางแผน

*การวิเคราะห์

*การประเมิน

*การประสานงานและการบริการ
– 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รวมแนวข้อสอบ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

แนวข้อสอบ การวางแผน การวิเคราะห์ การประเมิน การประสานงานและการบริการ

เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.