loader-image

คู่มือสอบนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ใหม่ปี 2560 BC-7981

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ใหม่ปี 2560 BC-7981

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา พ.ศ. 2550

*ประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559

แนวข้อสอบ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550

*การพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ ส่งเสริยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

*การวางแผน

*การวิเคราะห์

*การประเมิน

*การประสานงานและการบริการ
– 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

รวมแนวข้อสอบ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

แนวข้อสอบ การวางแผน การวิเคราะห์ การประเมิน การประสานงานและการบริการ

เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.