loader-image

แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ BC-412

280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-412 นักวิชาการศึกษา กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือ + ข้อสอบ

 

 

 ประกอบด้วย

ส่วนที่่ 1 ความรู้ทางด้านการศึกษา
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวข้อสอบ
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และแนวข้อสอบ

ส่วนที่่2 สรุปสาระสำคัญ + เจาะแนวข้อสอบระเบียบพรบ.ท้องถิ่น
–  สรุปสาระสำคัญ+ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อสอบ 3 ชุด
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและอบต.
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แ่ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– สรุปสาระสำคัญ+ แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
– เศรษฐกิจพอเำพียง
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
– นโยบายรัฐบาล
– ประขาคมอาเซียน

ราคา 280 บาท

จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.