ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-2238 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอัยการสูงสุด

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
               สำนักงานอัยการสูงสุด

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  
     ในเล่มประกอบด้วย

– พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
–  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554
–  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2554
–  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงินและการธนาคาร
–  หลักการบัญชีทั่วไป
–  สรุปแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน
            –  การวิเคราะห์งบการเงิน
  –  แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
      –  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์  (Government Fiscal Management Information System: GFMIS)
     –  แนวข้อสอบพรบ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
–  แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
–  แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554
–  แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยงบประมาณ

พ.ศ. 2554

         ราคา พิเศษ 250 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.