loader-image

BC-192 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ภาค ข.) กรมการพัฒนาชุมชน

220.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ +ข้อสอบนักพัฒนาชุมชน

ประกอบด้วย

คู่มือ +ข้อสอบนักพัฒนาชุมชน

ประกอบด้วย

     —  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น การการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนนโยบายของรัฐ นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจับัน

       ขอบเขต

   –  กรมการพัฒนาชุมชน
       –  การพัฒนาชุมชน
         –  ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
–  ทฤษฎีการพัฒนา
–  ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
–  อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา
–  แนวคิดและความหมายของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
–  ความหมายของชุมชน
–  ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
ในประเทศไทย
– หลักการพัฒนาชุมชน
–  โครงการพระราชดำริศึกษากับการพัฒนายั่งยืน
–  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
–  นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
–  ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2551-2554
     –  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
–  พระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนมืองแห่งชาติ
พ.ศ.2547
–  พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537
–  พรฎ.แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ.2535

–แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1
–แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 2
–แนวข้อสอบ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนชุดที่ 1
–แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนชุดที่ 2
–แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนชุดที่ 3


    ราคา พิเศษ 220 บาท

   จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
                      
สถาบัน The Best Center     —  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น การการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนนโยบายของรัฐ นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจับัน

       ขอบเขต

   –  กรมการพัฒนาชุมชน
       –  การพัฒนาชุมชน
         –  ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
–  ทฤษฎีการพัฒนา
–  ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
–  อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา
–  แนวคิดและความหมายของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
–  ความหมายของชุมชน
–  ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
ในประเทศไทย
– หลักการพัฒนาชุมชน
–  โครงการพระราชดำริศึกษากับการพัฒนายั่งยืน
–  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
–  นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
–  ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2551-2554
     –  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
–  พระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนมืองแห่งชาติ
พ.ศ.2547
–  พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537
–  พรฎ.แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ.2535

–แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1
–แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 2
–แนวข้อสอบ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนชุดที่ 1
–แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนชุดที่ 2
–แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนชุดที่ 3


    ราคา พิเศษ 220 บาท

   จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
                      
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.