loader-image

พิชิตข้อสอบ รองสารวัตรสอบสวน ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ เจาะข้อสอบมากกว่า 900 ข้อ BC -8698

280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

พิชิตข้อสอบ รองสารวัตรสอบสวน ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ เจาะข้อสอบมากกว่า 900 ข้อ BC -8698

สารบัญ

++ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

    Øเจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                      

    Øเจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1.

    Øเจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2.

++ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

    Øเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

    Øเจาะข้อสอบ ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

    Øเจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

    Øเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

    Øเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

    Øเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

    Øเจาะข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    Øเจาะข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.  2556

    Øเจาะ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    Øเจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.