ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-2498 คู่มือ+ ข้อสอบพนักงานธุรการ กรมศิลปากร

240.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ  + ข้อสอบ
พนักงานธุรการ กรมศิลปากร

รวมทั้ง 2 ภาค คือ วิชาความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 

ประกอบด้วย

     1 วิชาความรู้ทั่วไป
1.1  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
–  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ
–  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
–  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทน

 

 

 

 


    ราคา พิเศษ 240 บาท

   จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
                      
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.