ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเผยแพร่ กรมทรัพยากรน้ำ BC-5666

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเผยแพร่ กรมทรัพยากรน้ำ BC-5666

 

สารบัญ

#ทฤษฎีเกี่ยวกับการเผยแพ่ประชาสัมพันธ์

#แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำ

#ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

#ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน

#ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

#พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

*เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่  1

*เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่  2

*เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่  3

*เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่  4

*เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่  5

*เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่  6

*เจาะแนวข้อสอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

*เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.