loader-image

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกใหม่

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกใหม่

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

        êเจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

        êเจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

Øพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาพ.ศ. 2554

        êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

Øพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. 2554

        êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

        êเจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

        êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550

        êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

Øการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Øความรู้เรื่อง Hardware Software และ Network

        êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

        êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

        êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

       

       

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.