loader-image

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8858

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8858

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ  ค่านิยม    โครงสร้าง                                                                             

         êเจาะข้อสอบพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

         êเจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

         êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

Øการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา

Øความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป

      êแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป

Ø          การจัดการเรียนการสอนการทำแผนการสอน วิธีการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การทำข้อสอบ

      êแนวข้อสอบ การจัดการเรียนการสอนการทำแผนการสอน วิธีการสอนการวัดประเมินผลการเรียนรู้

การทำข้อสอบ

Øหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      êแนวข้อสอบ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

Øการดูแลสุขอนามัยเด็กและเยาวชน

Øเทคนิคการให้คำปรึกษา

Øการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

Øระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย                                                                                                      

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554

      êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

      êรวมแนวข้อสอบ

 

     

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.