ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*การบริหารทั่วไป

*การจัดทำใบแจ้งหนี้

*การจัดทำข้อมูล

*การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า

*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

*เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล

*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป

*เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน

            

 

            

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.