loader-image
10% OFF

คู่มือสอบตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*การบริหารทั่วไป

*การจัดทำใบแจ้งหนี้

*การจัดทำข้อมูล

*การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า

*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

*เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล

*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป

*เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน

            

 

            

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.