loader-image

BC-202 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมบังคับคดี)

220.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

-กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายสารบัญญัติ
–กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
–กฎหมายลักษณะพยาน
–กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
–กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ
–พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
–พ.ร.บ.ข้อมูลช่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
–พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
–พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546


    จัดทำโดย….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม  สถาบัน The Best Center

     ราคา พิเศษ 220 บาท

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.